16 erosiebestrijdingsprojecten tegen modderoverlast in gemeenten

Zestien erosiebestrijdingsprojecten ontvangen samen 964.000 euro subsidies om modderoverlast tegen te gaan. Het gaat zowel infrastructuurwerken als subsidies voor de aanstelling van een erosiecoördinator. De projecten zullen bijdragen aan een betere bescherming van de gemeenten tegen modderoverlast. Dat dit broodnodig is, bewees de vele modderellende als gevolg van de onweersbuien in de lente van 2018.

Ondanks de uitzonderlijk droge zomer in 2018, staat de modderoverlast die einde mei en begin juni 2018 Vlaanderen trof, veel betrokkenen nog vers in het geheugen. De aanhoudende regen en zware onweders veroorzaakten water- en modderoverlast van de kust tot Limburg. Landbouwers kunnen het wegspoelen van hun vruchtbare bodem voorkomen door onder meer het toepassen van niet-kerende bodembewerking en de aanleg van grasstroken. Daarnaast kunnen ook gemeenten zich wapenen tegen modderoverlast door de aanleg van kleinschalige infrastructurele maatregelen, zoals aarden dammen, bufferbekkens en buffergrachten. Een erosiecoördinator kan hen daarbij helpen om zo de grootste problemen weg te werken. Het erosiebesluit van de Vlaamse Regering komt de gemeenten hier financieel in tegemoet.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege trekt 964.000 euro uit voor 16 erosiebestrijdingsprojecten. Hiervan zijn 12 projecten voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken in West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg. Er gaat ook geld naar vier gemeenten in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen voor de begeleiding door een erosiecoördinator. Ook in oktober 2018 werden al 12 projecten, goed voor 659.000 euro, gesubsidieerd. Zo hopen de gemeenten de grootste knelpunten weggewerkt te hebben om zich te wapenen tegen toekomstige onweersbuien. Dat de maatregelen werken, werd afgelopen voorjaar voldoende bewezen op de plaatsen waar reeds erosiebestrijdingswerken liggen.

Hieronder een overzicht vinden van de gesubsidieerde projecten per provincie.

Goedgekeurde projecten per provincie

In de provincie Limburg krijgt de stad Tongeren een subsidie voor vier projecten met erosiebestrijdingswerken. Diets-Heur werd dit voorjaar meermaals getroffen door modderoverlast. Om verdere problemen te voorkomen kreeg de stad in oktober al de toezegging van een subsidie voor de aanleg van een aarden dam met erosiepoel. In dit subsidieprogramma wordt bijkomend de aanleg van een bufferbekken en een erosiepoel in Diets-Heur gesubsidieerd. Ook in Berg en Widooie zal een erosiebestrijdingsproject worden ondersteund. Tongeren krijgt voor de vier projecten samen een subsidie van in totaal 221.500 euro. Sint-Truiden krijgt geld voor de realisatie van twee projecten. In de Bosveldstraat wordt in het kader van een afkoppellingsproject een erosiepoel gesubsidieerd. Om modderoverlast in Alken te voorkomen legt Sint-Truiden met de toegekende subsidies een erosiepoel aan in de Stoukstraat.

In de provincie Vlaams-Brabant krijgen twee gemeenten een subsidie voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken. In de Wangestraat in Landen worden drie bufferende drempels in de holle weg aangelegd. Zo fungeert de holle weg als tijdelijke water- en modderbuffer en blijven de lager gelegen straten en woningen van modderoverlast gespaard. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van 125.000 euro. In sint-Pieters-Leeuw wil de gemeente een aarden dam met erosiepoel aanleggen en ontvangt hiervoor een subsidie van 88.800 euro. Daarnaast krijgen Kortenaken, Aarschot en Zoutleeuw een subsidie voor de begeleiding door een erosiecoördinator.

In Oost-Vlaanderen ontvangt Geraardsbergen voor de tweede maal een subsidie van 81.475 euro voor de begeleiding door een erosiecoördinator. 

In West-Vlaanderen ontvangt Hooglede een subsidie van 41.700 euro voor de  aanleg van een aarden dam met erosiepoel en een houthakseldam langs de Klijtgatweg en van een houthakseldam langs de Kandelaarstraat. Ook Staden en Tielt krijgen een subsidie voor de aanleg van een houthakseldam met aanliggende grasstrook


 

Contact

Brigitte Borgmans - Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be