18 gemeentelijke pilootprojecten krijgen ondersteuning voor aanpassing ruimtelijk beleid

Via een samenwerkingstraject met het Vlaams Departement Omgeving krijgen 18 gemeentelijke pilootprojecten ondersteuning om met hun lokaal ruimtelijk beleid in te spelen op de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Vlaams minister van Omgeving Koen Van den Heuvel maakte vandaag in de stad Geel de laureaten bekend van de oproep naar pilootprojecten. Geel was de eerste stad in Vlaanderen met een plan om de bestaande open ruimte te behouden en de kernstad te versterken.

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Die visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen waarbij het de bedoeling is om de verdere inname van open ruimte tegen 2025 terug te dringen naar 3 ha per dag en tegen 2040 naar 0 ha per dag. 

Vlaanderen wil gemeenten ondersteunen die de uitgezette beleidslijnen van de strategische visie BRV aangrijpen om op een vernieuwende manier met hun ruimtelijk beleid aan de slag te gaan. Hiertoe werd begin 2019 een oproep gelanceerd voor gemeenten of gemeentelijke samenwerkingsverbanden naar pilootprojecten BRV.  

Volgende indieners van pilootprojecten zijn geselecteerd voor een subsidietraject van 18 maanden:

  •  Hoogstraten, Geel, Lochristi, Maasmechelen, Puurs-Sint-Amands, Antwerpen en Bornem 

Projecten voor de opstart van of het zetten van verdere concrete stappen in het gemeentelijk ruimtelijk beleidsplanningsproces. Voor die ruimtelijke beleidsplanningsprocessen krijgt elke gemeente een subsidie van 60.000 euro.de

  • intercommunale Leiedal 

Project dat verdere stappen wil zetten in de richting van een intergemeentelijk ruimtelijk beleidsplan voor Zuidwest-Vlaanderen. De intercommunale krijgt voor dit ruimtelijke beleidsplanningsproces een subsidie van 60.000 euro.

  •  Vilvoorde, Vorselaar en Edegem

Krijgen elk 20.000 euro voor de beleidsmatige aanpak in de lokale praktijk van het ruimtelijk rendement en/of de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten als doelstellingen van de strategische visie van het BRV. 

  • de intercommunale VENECO, de intercommunale IOK en de stadsregio Turnhout 

Drie intergemeentelijk projecten voor de beleidsmatige aanpak van het ruimtelijk rendement en/of de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten. De pilootprojecten krijgen elk een subsidie van 20.000 euro.

  • Geetbets en Vilvoorde 

Projecten voor een slim parkeerbeleid in functie van het ruimtelijk rendement. Zij krijgen elk 20.000 euro aan subsidie.

  • de Getestreek (Zoutleeuw, Geetbets en Linter) en het samenwerkingsverband van Brakel en Horebeke 

Projecten voor de oprichting van een intergemeentelijke gecoro gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening. Voor de Getestreek is dit gekoppeld aan een project rond de 10 ruimtelijke kernkwaliteiten uit de strategische visie van het BRV, waardoor het subsidiebedrag 25.000 euro bedraagt. Brakel en Horebeke krijgen samen een subsidie van 5000 euro.
 

Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be