Aanvraag indienen voor een subsidie onthardingsprojecten

Belangrijk:
Na inschrijving kan je uitgenodigd worden om je project toe te lichten voor de jury.
Gebruik in de invulvelden of in bestandsnamen geen speciale tekens zoals ~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Over het project

Locatie.

m2

Over de aanvrager

Gegevens contactpersoon

Subsidie

De aanvraag tot subsidiëring bedraagt minimaal 50.000 euro en maximaal 250.000 euro en dit voor maximaal 75% van de projectbegroting.

Details van het project

Zet in elk van de bestanden die je oplaadt ook de projectnaam.

(max. 8MB)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.
(max. 8MB)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: xls xlsx.
(max. 8MB)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 8 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Over de subsidie voor onthardingstrajecten
Contacteer ons