Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning

  • Beleidsontwikkeling en -voorbereiding van het (lange termijn) omgevingsbeleid inzake Ruimte & Milieu
  • Regelgeving, juridische ondersteuning en instrumentarium van het omgevingsbeleid inzake Ruimte & Milieu

Afdelingshoofd

  • Christophe Pelgrims
Contact
Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België