Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij

  • Participeren en adviseren lokale besturen en overheden en het creëren van partnerschappen o.a. inzake ruimte en klimaat
  • Milieu-integratie Economie, Infrastructuur en Maatschappij
  • Vorming en educatie doelgroepen (onderwijs, landbouw, industrie…) natuur, milieu, energie en duurzame ontwikkeling

Afdelingshoofd

  • Jan Kielemoes
Contact
Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België