Afdeling Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn

 • Algemene strategie, inhoudelijke coördinatie & ondersteuning
 • Internationaal beleid
  • Participeren aan bovengewestelijk beleid m.b.t. ruimte, leefmilieu, natuur en energie
  • Verzekeren omzetting van EU en internationaal recht in Vlaamse regelgeving, ratificeren en rapportering opvolgen
 •  Organisatie- en personeelsbeleid HR, financieel beleid
 • Communicatie en woordvoerderschap
 • Organisatieondersteuning:
  • Begrotingsbeleid
  • Begrotingsuitvoering
  • Beheer alle Fondsen (bv. Klimaatfonds)
  • Beheer variëteit aan ontvangsten
  • Advies overheidsopdrachten
  • Financieel beheerssysteem
  •  Managementrapportering
  • Interne controle en organisatiebeheersing
  • Resterende logistieke en MOD dienstverlening
 • Dierenwelzijn (Beleid en Inspectie)

Afdelingshoofd

 • Paul Van Snick
Contact
Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België