Contact

Vragen over
Dierenwelzijn Contacteer 1700 via mail, chat of telefoon
Problemen met het digitale omgevingsloket? helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com
015  45 45 91
Inhoudelijke vraag over de omgevingsvergunning omgevingsvergunning@vlaanderen.be
02 553 11 71
Vragen over ruimtelijke planning? Bekijk de contactgegevens
Milieueffectrapportage  mer@vlaanderen.be
 02 553 80 79 
Erkenningen & erkende technici erkenningen.omgeving@vlaanderen.be
02 553 79 97
Inspectie & handhaving handhaving.omgeving@vlaanderen.be
02 553 75 11
Pers brigitte.borgmans@vlaanderen.be
0473 73 28 30

 

Financiële informatie
  • BTW-nummer: 0316.380.841

Heeft u een opdracht tot betaling ontvangen? Heeft u vragen mbt. één van de rekeningnummers hieronder? Contacteer dan één van deze personen.

Wat Rekeningnummer Contactpersoon
MINA-fonds invorderingen handhaving BE09 3751 1110 1657 constant.mertens@vlaanderen.be 
cindy.decooman@vlaanderen.be
MINA -fonds ontvangsten BE04 3751 1109 9031 Nora.massin@vlaanderen.be
Grondfonds BE19 3751 1175 6712

Jelle.delcon@vlaanderen.be

Algemene begroting BE40 3751 1110 2263 Derya.Mavzer@vlaanderen.be
Jelle.delcon@vlaanderen.Be

n:

 

Afdelingen
Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
Energie, Klimaat en Groene Economie
Strategie, Internationaal Beleid en Dierenwelzijn
Data-en informatiebeheer & Digitale Maatschappij
Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Vlaams Planbureau voor omgeving
Algemeen
Departement Omgeving
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België
Overlast door milieuhinder? Wat te doen?

Ondervind je overlast van een of andere vorm van milieuhinder bijvoorbeeld geluidhinder of geurhinder? Probeer dan eerst met de vermoedelijke veroorzaker tot een oplossing te komen.