Dikketruiendag op 12 februari 2019: trappen voor het klimaat

Op dinsdag 12 februari 2019 nemen heel wat scholen, bedrijven, organisaties en overheden deel aan de 15de editie van Dikketruiendag. Sinds de inwerkingtreding van het Kyoto-Protocol in februari 2005, organiseert het Departement Omgeving jaarlijks Dikketruiendag om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. Dikketruiendag is een laagdrempelige sensibiliseringsactie waarbij jaarlijks met een ander thema de uitstoot van broeikasgassen aan de kaak gesteld wordt. Dit jaar staan de moedige fietsers die elke dag naar het werk of de school fietsen op het hoogste klimaatpodium. Ondertussen hebben zich in Vlaanderen al veel klimaatpelotons gevormd (www.dikketruiendag.be).

Affiche DikketruiendagDe klimaatproblematiek staat momenteel volop in de belangstelling, maar de milieuadministratie startte al in 2005 via Dikketruiendag en MOS met sensibiliseren over de klimaatproblematiek. Dat betekent dat heel wat leerlingen van de kleuterschool tot en met het secundair onderwijs regelmatig met het klimaat bezig waren. Intussen is Dikketruiendag een begrip in Vlaanderen en is de eerste Dikketruiendag-generatie afgestudeerd. Gaandeweg werkten zij van het graadje lager, naar meer ambitieuzere klimaatmaatregelen die ze zelf elke dag zelf kunnen toepassen. 

Iedereen op de fiets

Dikketruiendag is historisch gegroeid van het verminderen van de CO2-uitstoot door de verwarming lager te zetten naar een klimaatcampagne met bredere thematische aanpak. Dit jaar zetten we met het thema van de klimaatflandriens de fietsers op kop. Weerman en ambassadeur van Dikketruiendag Frank Deboosere voert het klimaatpeloton aan. Op de affiche tekent hij als kopman present. In deze videoboodschap geeft hij aan welke voordelen fietsen heeft. 

CO2-uitstoot transport

Op het vlak van transport kunnen er nog heel wat inspanningen gebeuren om de CO2-uitstoot te verminderen. In de eerste plaats door minder autokilometers te rijden. Elke uitgespaarde rit betekent minder CO2 en andere schadelijke stoffen in de lucht en minder lawaai. De fiets is vaak een goed alternatief want heel wat autoritjes zijn zeer lokaal en over een korte afstand. “Iedereen kan dus een bijdrage leveren. We zijn zeer verheugd dat er zich zoveel klimaatpelotons in Vlaanderen gevormd hebben. Proficiat aan alle klimaatflandriens”, zegt Tim Joye, coördinator Dikketruiendag van het Vlaams Departement Omgeving.

Meer informatie

 

Contact

Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be