Dikketruiendag op 6 februari 2018: Ruil grijs voor #frisgroen

Morgen, dinsdag 6 februari 2018, nemen heel wat scholen, gemeenten, bedrijven en organisaties deel aan de 14de editie van Dikketruiendag. Sinds de inwerkingtreding van het Kyoto-Protocol in 2005, organiseert het Departement Omgeving jaarlijks Dikketruiendag om het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen.

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf in het Proefcentrum voor Sierteelt (Destelbergen) de aftrap voor Dikketruiendag, samen met leerlingen van de Tuinbouwschool Melle.

Dikketruiendag 2018 van grijs naar frisgroenGroenvoorziening kan een positief effect hebben op de gevolgen van de klimaatverandering in een bebouwde omgeving. Met het begrip ‘frisgroen’ zet Dikketruiendag de functies van groen in de kijker. Frisgroen zorgt namelijk voor koelte en schaduw bij hittepieken, en zorgt er ook voor dat water beter vastgehouden wordt bij droogte. Daarnaast zorgt een levende bodem voor betere en gecontroleerde infiltratie bij hevige regenval. Daarom de oproep voor Dikketruiendag 2018 ‘ruil grijs voor #frisgroen’. Op de ludieke affiche zien we hoe schapen, dé mascottes van Dikketruiendag, een stedelijke omgeving vergroenen.

VRT-weerman Frank Deboosere en Roos Van Acker zijn de ambassadeurs van Dikketruiendag. Bekijk hoe Frank Deboosere het effect van ‘frisgroen’ op onze steden verklaart, en hoe Roos Van Acker van Vlaanderen een ‘groen bommetje’ wil maken.

Geschikte planten en ecologische groeninrichting

Het Proefcentrum voor Sierteelt gebruikt het enorm gevarieerde aanbod aan planten van siertelers om na te gaan welke planten het meest geschikt zijn om Vlaanderen klimaatbestendiger te maken. Leerlingen van de Tuinbouwschool Melle kozen er in 2001-2002 voor om in het kader van Groene School (het huidige MOS) een 2,3 ha groot tuinbouwperceel aan hun school om te vormen naar een educatief natuurreservaatje. Er ontwikkelde zich ondertussen een bloemrijk grasland met ruigten en struwelen, waar ook kleine landschapselementen als hagen en knotbomen een belangrijke ecologische functie vervullen. “Bijna alle studierichtingen van onze tuinbouwschool zijn betrokken bij de opvolging van het beheerplan, maar we gebruiken onze verworven kennis en ervaringen ook om andere schooldomeinen ecologisch en groener in te richten. Zo werden bijvoorbeeld verwaarloosde sportterreinen omgevormd tot een hooilandje of bouwden we een rollende tuin op de speelplaats van een stadsschool. Het zijn vooral de leerlingen van de 3de graad Natuur- en groentechnische wetenschappen die zich daarin professionaliseren”, zegt David Vander Haeghen, leerkracht en bezieler van het project.

Mitigatie en adaptatie

Dikketruiendag zet traditioneel in op het verminderen van de CO2-uitstoot door de verwarming wat lager te laten draaien. Het thema van dit jaar is om meer groen te voorzien in gebieden met veel steen en beton. Het is één van de mogelijkheden om Vlaanderen weerbaarder te maken tegen de klimaatverandering.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Het Vlaams klimaatbeleid volgt twee sporen, nl. mitigatie en adaptatie. We nemen maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, bv. door strengere eisen te stellen voor de energieprestaties van nieuwe gebouwen en door bestaande gebouwen te isoleren, maar ook door het verder verharden van Vlaanderen een halt toe te roepen. Adaptatiemaatregelen moeten ons weerbaar maken tegen temperatuurstijgingen, droge zomers, natte winters. Zo beschermen we ons tegen wateroverlast door de aanleg van dijken, gecontroleerde overstromingsgebieden en wachtbekkens. Momenteel werk ik aan een nieuw Vlaams klimaatbeleidsplan om de klimaatinspanningen verder aan te scherpen.”  

Meer informatie
Contact