Expo toont verbondenheid tussen mens en regio

Observatietafel De HelixVanaf zondag 25 juni loopt in De Helix in Grimminge de Expo ‘Open kaart, regio onder de loep’. De regio die onder de loep genomen wordt, is een afgebakend gebied van vijf dorpen van Geraardsbergen rondom De Helix nl. Schendelbeke, Onkerzele, Idegem, Grimminge en Zandbergen. De expo bestaat uit een combinatie van verschillende interactieve installaties die samen een beeld geven van de regio. Op het openingsfeest op zondag 25 juni is iedereen welkom voor wandelingen en fietstochten in de omgeving, workshops voor kinderen en volwassenen en begeleide rondleidingen in de nieuwe expo.

Met de expo wordt een plek gecreëerd voor inwoners en bezoekers van de regio om samen te komen en na te denken over wat mensen met hun regio verbindt. De expo gaat over de regio, maar ook algemeen over diverse thema’s gelinkt aan natuur, milieu en duurzaamheid. Het concept dat de verwevenheid tussen mens en regio toont, kan dus ook op andere regio’s toegepast worden.

Participatief en dynamisch

De expo in De Helix is het resultaat van heel wat educatieve activiteiten waarbij waardevolle gegevens, foto’s en films, geluidsfragmenten en vondsten gebundeld werden. Bestaande en nieuwe kaarten nemen een centrale plaats in. De expo is opgebouwd volgens een modulair systeem nl. OpenStructures en is gebouwd met duurzaam materiaal.

De expo is echter niet af en zal continu gevoed worden door bezoekers die de buurt verkennen met een fieldrecorder of objecten, foto’s, citaten… aanreiken. Op die manier is de expo participatief, maar ook dynamisch. Er is geen inhoudelijk eindpunt en er is ook geen einddatum voor de expo vooropgesteld. Er is wel een tijdelijk luik aan de expo waarbij verschillende thema’s aan bod zullen komen zoals bodem, lucht, planten en dieren, enz. Het eerste tijdelijke thema is voeding.

De permanente expo is te bezoeken tijdens de openingsuren van De Helix. Een fieldrecorder om in de buurt opnames te maken, is ter beschikking aan het onthaal.

Contact