Infomarkt over plannen strategisch gelegen gebied ‘Insteekhaven Lummen’

Op woensdag 11 oktober 2017 organiseert het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid een infomarkt over het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen’. Het openbaar onderzoek daarover loopt van 12 september tot en met 10 november 2017.

De Vlaamse Regering stelde op 30 juni 2017 het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen’ voorlopig vast. Het betreft een voorlopig plan voor de herstructurering van het gebied rond de insteekhaven, met zones in Lummen en Heusden-Zolder. Het plan is de eerste stap in de herinrichting van het bedrijventerrein aan het water, de versterking van het natuurgebied rond de Mangelbeekvallei en de aanleg van een kwaliteitsvolle ontsluitingsinfrastructuur (wegenis, fietspad en buffer).

Het strategisch gelegen gebied ‘Insteekhaven Lummen’ maakt deel uit van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), dat belangrijk is voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen. Bovendien is het plan één van de concrete acties van de Vlaamse Regering om de economische impact van de sluiting van Ford Genk en de toeleveranciers te milderen, zoals omschreven in het Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat (SALK).

Praktische informatie openbaar onderzoek

Het gewestelijk RUP ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter Insteekhaven Lummen’ is nog niet definitief. Daarom wordt eerst een openbaar onderzoek georganiseerd. Dit vindt plaats van 12 september tot en met 10 november 2017. In die periode kan iedereen het ontwerp van het plan inkijken op het gemeentehuis van Lummen en Heusden-Zolder of bij de Vlaamse overheid, Departement Omgeving in het Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.

Praktische informatie infomarkt

  • Woensdag 11 oktober 2017 in zaal De Vierseleer, Westlaan 194, 3550 Heusden-Zolder

  • Van 14u tot 20u : alle betrokken partijen zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. Ook journalisten zijn welkom.

Contact