Infomarkten over ontwerp GRUP's voor de omvorming van 2 grote knooppunten langs de R4

Tot en met 27 september 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over de gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de omvorming van 2 knooppunten op de R4:

 • Op de R4 West ter hoogte van Wondelgem/Evergem (GRUP Knoop Wondelgem). 
 • Op de R4 Oost ter hoogte van ArcelorMittal (GRUP Knoop Wachtebeke).

Om het publiek te betrekken bij het openbaar onderzoek, organiseert het Departement Omgeving samen met De Werkvennootschap voor elk van deze GRUP’s een infomarkt. Iedereen is welkom om kennis te maken met de plannen en opmerkingen of bezwaren te formuleren.

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt voor beide GRUP's een definitief plan opgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend werden. Na advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering beide GRUP’s definitief vaststellen.

Knooppunt Wondelgem: infomarkt 12 september 2019

De R4 wordt heraangelegd ter hoogte van de Evergemsesteenweg met de Zeeschipstraat.  Bedoeling is om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen.

De herinrichting omvat:

 • Intunneling van de R4 van voor het kruispunt met de Evergemsesteenweg tot voorbij het Knooppunt Wondelgemkruispunt met de N456.
 • Ongelijkvloerse aansluitingscomplex onder de vorm van een ‘lampconstructie’ ten noordoosten van het huidige kruispunt, dat aantakt aan één zijde van de N456.  Het is noodzakelijk om goederenspoorlijn L216 circa 125 meter op te schuiven naar het noordoosten.
 • Vrijliggende fietssnelweg aan de noordzijde van de R4.

De herinrichting heeft gevolgen voor de ontsluiting van een aantal lokale wegen waaronder de Kiekenbosstraat, Viaductstraat, Houtjen, Stenenkruis. Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat het project uitvoerbaar wordt. Het GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied kan worden ingericht.

Je kan de ontwerpplannen online bekijken of in het administratief centrum Zuid in Gent.

Een reactie indienen kan tot en met 27 september 2019 via:

 • Website
 • Infomarkt
 • Afgifte: administratief centrum Zuid (onderteken een ontvangstbewijs)
 • Post:
  Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

Infomarkt

 • Wanneer: Donderdag 12 september 2019 tussen 19 en 21 uur (doorlopend) 
 • Waar: Polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98, 9032 Wondelgem
   

Knooppunt Wachtebeke: infomarkt 16 september 2019

De R4 wordt heraangelegd in de zone tussen de E34 en ArcelorMittal. Zo moet de doorstroming van het verkeer er verbeteren. 

De herinrichting omvat:

 • N449 verleggen en laten aansluiten op de geplande knoop ArcelorMittal om de rotonde CosmosKnooppunt Wachtebeke verder te ontlasten. 
 • R4 Oost op hoogte aanleggen ter hoogte van ArcelorMittal. Zo kan de geplande spoorweg kruisen onder de R4. Van die ophoging wordt ook gebruik gemaakt om een rotonde onder de R4 aan te leggen. Op die rotonde zullen niet enkel de op- en afritten van de R4 aansluiten maar ook de N449 en de ontsluitingsweg naar ArcelorMittal.
 • Nieuwe oprit van de R4 Oost Haven naar Antwerpen (E34) met bypass ter hoogte van de bestaande rotonde. De bestaande afrit komende van Antwerpen naar de R4 Oost Haven en de oprit richting Brugge worden gedeeltelijk verlegd. Dit ter afstemming met de geplande spoorlijn L204.
 • Onderdoorgangen van de R4 onder de lokale wegenis ter hoogte van de kruispunten Leegstraat- Kanaalstraat en Rijkwachtlaan - Akker.
 • Aanleg van fietssnelwegen langs de R4 Oost en richting Wachtebeke, waar aangetakt wordt op de geplande fietssnelweg op de oude spoorwegbedding.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat het project uitvoerbaar wordt. Het GRUP legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied kan worden ingericht.

Je kan de ontwerpplannen online bekijken of in het gemeentehuis van Wachtebeke of het administratief centrum Zuid in Gent.

Een reactie indienen kan tot en met 27 september 2019 via:

 • Website
 • Infomarkt
 • Afgifte: gemeentehuis Wachtebeke of administratief centrum Zuid (onderteken een ontvangstbewijs)
 • Post:
  Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
  Graaf de Ferrarisgebouw
  Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

Infomarkt

 • Wanneer: maandag 16 september 2019, tussen 19 en 21 uur (doorlopend)
 • Waar: GC Cultuurhuis Safarken, Dr. J. Persynplein 6, 9185 Wachtebeke
Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be

Marijn Struyf 
Woordvoerder De Werkvennootschap
M 0483 62 25 90
marijn.struyf@dwv.vlaanderen