Omgevingsbeleid voor Energie, Klimaat en Groene Economie

  • Beleidsontwikkeling en -voorbereiding van het omgevingsbeleid inzake klimaat, lucht, energie, groene economie en diepe ondergrond (o.a. verdere uitwerking Vlaams klimaat- en energiepact)
  • Regelgeving, juridische ondersteuning en instrumentarium van het omgevingsbeleid inzake klimaat, lucht, energie, groene economie en diepe ondergrond
  • Beleidsuitvoering van het omgevingsbeleid inzake klimaat, lucht, energie, groene economie en diepe ondergrond (o.a. uitvoeren en opvolgen Vlaams klimaat- en energiepact en van de genomen engagementen hierin).

Afdelingshoofd

  • Bob Nieuwejaers
Contact
Energie, Klimaat en Groene Economie
Graaf De Ferraris
Koning Albert II laan 20, bus 8
1000 Brussel
België