Openbaar onderzoek ruimtelijk uitvoeringsplan Scheldepolders Hingene: infomarkt op 24 april 2019

Tot 31 mei 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek over het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Scheldepolders Hingene. Op woensdag 24 april 2019 is er een infomarkt over het plan Hingene.

Persbericht HingeneHet plan moet de aanleg van een aantal gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde in Hingene mogelijk maken. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen in het kader van het Sigmaplan drie waterrijke gebieden ter grootte van 216 ha creëren. Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Oudbroek-Schellandpolder moet de omgeving beter wapenen tegen stormtij op de Schelde. Twee andere gebieden – Groot Schoor en Stort van het Buitenland – worden ontpolderd en dus blootgesteld aan eb en vloed zodat er nieuwe getijdennatuur ontstaat. Daarnaast zet het plan ook in op het behoud van de landschaps- en erfgoedwaarde van het gave polderlandschap langs de Schelde en het kasteeldomein d’Ursel door het gebied aan te duiden als ‘erfgoedlandschap’. Het plan voorziet ook de bescherming van een aantal waardevolle bossen die vandaag niet in een groene bestemming liggen.

Infomarkt op woensdag 24 april

Op woensdag 24 april 2019 is er doorlopend van 16u tot 20u een infomarkt over het plan in het Gemeenschapshuis Hingene, Edmond Vleminckxstraat 73, 2880 Hingene (Bornem).

Praktische informatie openbaar onderzoek

U kunt het ontwerpplan consulteren op www.omgevingvlaanderen.be/grup of inkijken op het gemeentehuis van Bornem of op de infomarkt.

Tot 31 mei 2019 kan u uw inspraakreactie indienen via de website www.omgevingvlaanderen.be/grup. Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis van Bornem of verstuur de brief naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Vervolgtraject

Na het openbaar onderzoek over het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een definitief plan opgemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met de adviezen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden. Na advies van de Raad van State zal de Vlaamse Regering het GRUP definitief vaststellen.

Contact

Brigitte Borgmans
Woordvoerder Vlaams Departement Omgeving
M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be

Contact

Woordvoerder Departement Omgeving 
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be