Personen met een fysieke beperking met de Cadweazle op de Kalmthoutse Heide

CadweazleDe Kalmthoutse Heide is het eerste natuurgebied in Vlaanderen dat met een elektrische terreinrolstoel, een Cadweazle, verkend kan worden. Het Vlaams kennis -en vormingscentrum voor natuur en milieu De Vroente (Departement Omgeving) stelt zo’n speciale elektrische rolstoel ter beschikking van mensen die fysiek beperkt zijn. Het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid zet zich in om de natuur voor iedereen toegankelijk te maken. In oktober 2018 werd een aangepast pad voor blinden en slechtzienden op de Kalmthoutse heide geopend. De speciale app Vlinderpad werd voor dit traject ontwikkeld.  

De natuur is er voor iedereen. Helaas kan niet iedereen er in dezelfde mate van genieten. Het terrein van de Kalmthoutse Heide is niet zo geschikt om met een gewone rolstoel te bezoeken. Sinds kort beschikt De Vroente over een ‘Cadweazle’, een terreinrolstoel die wel over die mogelijkheden beschikt.  De Cadweazle is een elektrisch aangedreven rolstoel die zeer stabiel is en niet sneller dan 6 km/uur kan rijden. Oneffenheden en boomwortels op het pad vormen geen probleem voor deze rolstoel. Hij is voorzien van een driepuntsgordel en voetenriem die gebruikt kunnen worden indien dit nodig zou zijn voor de rolstoelgebruiker.

Doelgroep voor traject van 4 km

We stellen de rolstoel ter beschikking van mensen met een fysieke beperking. Ook personen die omwille van een ernstige ziekte of ouderdom verzwakt zijn en zich niet meer zelfstandig kunnen verplaatsen. Kinderen en jongeren met een fysieke beperking mogen mits begeleiding van een volwassene, eveneens de heide ontdekken met behulp van de Cadweazle. “Je kan genieten van het mooie zicht op het ven de Putse Moer, een ritje over een zandvlakte maken en het panorama aan de brandtoren aanschouwen. De rolstoelgebruiker kan samen met familie of vrienden op wandeltempo de Kalmthoutse Heide bezoeken. Het traject is 4,1 km lang, een kijkje nemen op een zandvlakte niet meegerekend”, zegt educatief medewerker van De Vroente Peter Noben.

Gebruik gratis, maar vooraf reserveren

Personen met een fysieke beperking kunnen de Cadweazle vooraf reserveren. Het ontlenen ervan is gratis, mits het invullen en ondertekenen van een gebruikersovereenkomst. Tijdens de weekdagen kan hij gereserveerd worden tussen 9:00 uur en 16:30 uur. In het weekend tussen 14:00 uur en 16:30 uur. In samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de brandweer van Kalmthout is omwille van veiligheidsredenen een vast traject uitgestippeld waar je met de Cadweazle mag rijden.
 

Meer informatie
Contact

Woordvoerder Departement Omgeving
T 02 553 62 68  |  M 0473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be