Projectoproep Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win

Van 18 december 2017 tot en met 9 februari 2018 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’. Het departement Omgeving, het departement Landbouw en Visserij, de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren samen deze eerste projectoproep ‘Landbouw-Natuur: op zoek naar een win-win’.

De projectoproep heeft tot doel initiatieven te ondersteunen die naar een constructief samengaan van landbouw en natuur streven en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren.

De oproep zal jaarlijks gelanceerd worden en is thematisch afgebakend.

Dit jaar is het thema insecten. Recent Duits onderzoek toonde aan dat in Duitse natuurgebieden 75 procent van de insecten verdwenen is. Ook elders in Europa zijn er onrustwekkende signalen. Die achteruitgang van insectenpopulaties is zowel voor de natuur als voor de landbouw slecht nieuws. Insecten bevinden zich aan de basis van de voedselketen en een afname aan insecten betekent ook een afname aan voedselaanbod voor bijvoorbeeld vogels. Insecten hebben ook hun nut in de landbouw en kunnen de landbouwer heel wat voordelen opleveren als functionele agrobiodiversiteit: nuttige insecten helpen plagen bestrijden zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen moeten gebruikt worden, een gezond bodemleven draagt bij aan een vruchtbare bodem enz.

Doelgroep

Iedereen kan een projectvoorstel indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Praktisch

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 9 februari 2018. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2018, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2020. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient, moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25 procent van het totale bedrag

Meer informatie
Contact