Projectoproep Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win

  • 21 oktober 2019

Van 21 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020 kunnen organisaties en verenigingen een project indienen rond ‘Landbouw-natuur: op zoek naar een win-win’. Het Departement Omgeving, het Departement Landbouw en Visserij,  de Vlaamse Landmaatschappij en het Agentschap voor Natuur en Bos lanceren voor de derde maal deze projectoproep. 

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ heeft als doel initiatieven te ondersteunen die streven naar een constructief samengaan van landbouw en natuur, en die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. 

De oproep wordt jaarlijks gelanceerd en is thematisch afgebakend. 

Wegens de grote respons op de vorige projectoproep (25 projecten werden ingediend t.o.v. een tiental in voorgaande jaren) en de urgentie van de problematiek, werd er opnieuw gekozen voor het thema klimaat. Door de uitstoot van broeikasgassen, levert landbouw een bijdrage aan de klimaatverandering. Maar er zijn ook landbouwpraktijken en -systemen die bijdragen aan koolstofopslag en klimaatadaptatie, die de landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en die tevens een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu.

Doelgroep oproep

Elke organisatie of vereniging kan een projectvoorstel indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Praktisch

Projectvoorstellen kunnen ingediend worden van 21 oktober 2019 tot en met 17 januari 2020. De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2020, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2022. De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000 euro per project. De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag. Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.

Contact

Inhoudelijke contactpersonen

Katleen Van Essche
T 02 553 03 37
katleen.vanessche@vlaanderen.be

Natasja Elsen
T 02 553 80 68
natasja.elsen@vlaanderen.be

Contactpersoon voor de pers

Brigitte Borgmans 
Woordvoerder Departement Omgeving
M 0 473 73 28 30
brigitte.borgmans@vlaanderen.be