Subsidies ontharding, vergroening en groengevel/groendaken

Projectoproepen afgesloten.

Subsidies voor onthardingsprojecten

Met de tweede projectoproep ‘Proeftuinen ontharding’ wil het Departement Omgeving initiatieven en inspanningen rond ontharding verder stimuleren en ondersteunen. Overheden, verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen een beroep doen op inhoudelijke expertise, communicatie en subsidies. 

Subsidies groendaken en groengevels

Voor de aanleg van groendaken en groengevels kunnen lokale overheden, organisaties en verenigingen een projectsubsidie aanvragen. Het project moet in totaal meer dan 150m2 groendak/groengevel bevatten. De minimumoppervlakte per locatie voor een groendak bedraagt 15 m² en  voor een groengevel 8 m².

Subsidie voor lokale vergroeningsprojecten

Met de nieuwe projectoproep voor lokale vergroeningsprojecten ondersteunt Natuur en Bos projecten die zorgen voor meer groen in de bebouwde of natuurarme omgeving.  Dit groen zorgt onder andere voor een  verhoging van de biodiversiteit, draagt bij aan de klimaatadaptatie en -mitigatie of aan de verweving van natuur met andere functies in de omgeving. 

Lokale overheden, verenigingen, scholen, bedrijven, zorginstellingen en organisaties kunnen een project indienen. Ook samenwerkingsverbanden tussen de doelgroepen zijn mogelijk.