Vlaanderen organiseert een breed inspraakmoment over de Noordzuidverbinding Limburg

Op dinsdag 19 september 2017 organiseren het Departement Omgeving en het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid in Houthalen-Helchteren een info- en overlegmoment over het dossier van de Noordzuidverbinding Limburg.

In mei 2017 vernietigde de Raad van State definitief de plannen voor de omleidingsweg rond de centra van Houthalen-Helchteren. Daarop heeft de Vlaamse Regering beslist om het dossier van de missing link tussen Hasselt en Eindhoven te behandelen als ‘complex project’. Het Vlaams decreet complexe projecten bestaat sinds 2014 en is dus een vrij nieuw instrument. Het betekent dat het project van de Noordzuidverbinding via een nieuw stappenplan verloopt en er ruimte is voor nieuwe en diverse input. “We houden het dossier van de Limburgse Noordzuidverbinding op de rails”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “We hebben een manier gezocht en gevonden om dit project een versnelde doorstart te geven. Er wordt veel ruimte voorzien voor dialoog en inspraak”.

Elke stap in de procedure verloopt participatief, in nauw overleg met alle betrokkenen en geïnteresseerden.  Alle doelen, denkpistes en uitdagingen komen aan bod. Het werk van de afgelopen jaren gaat daarbij niet verloren. Dit maakt snellere vooruitgang mogelijk zonder stappen over te slaan. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege: “Door het decreet complexe projecten toe te passen wordt van meet af aan een breed draagvlak opgebouwd. We betrekken alle stakeholders, gaande van sociaal-economische partners, milieu- en natuurbewegingen tot het brede publiek, en laten hen actief meewerken aan de realisatie van dit maatschappelijk belangrijke project voor Limburg. Ik roep dan ook iedereen op om mee te doen.“

Praktische informatie

  • Dinsdag 19 september in GreenVille, Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren
  • Tussen 16u en 19u30: voor wie wil kennis maken met de nieuwe procedure, een mening of invalshoek wil delen.
  • Tussen 19u30 en 20u30: voor wie diepgaander wil meedenken over oplossingsgerichte of toekomstige onderzoeksvragen.
  • Schrijf je in of geef online je mening.
Contact